Regenračné centrum
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kurzy :

♦ Kurz Tarot pre každého

 

Komu je kurz určený : Pre každého nad 18 rokov
Počet účastníkov je obmedzený - max 6
To poskytne dostatočný časový priestor pre idividuálne otázky

Čo je zmyslom - účeľom - cieľom kurzu
Oboznámenie sa s Tarotom
Pochopenie výkladu


Čo získate na tomto kurze
Základom kurzu je naučiť sa čítať karty
Vnímať čo vyjadrujú minulosť, prítomnosť, budúcnosť
Znaky úspechu, neúspechu, je už rozhodnuté alebo sa dá ešte niečo urobiť


Popis kurzu - obsahová náplň
Veľká arkána
Živly a čo zastupujú
Malá akrána
Základné spôsoby výkladu
Praktická úkážka
Doplňujúce informácie


Doniesť si písacie potreby, obed, pohodlné oblečenie

♦ Kurz Reiki

Komu je kurz určený : každému od 18 rokov
Počet žiakov je obmedzený - nakoľko učiteľ sa bude individuálne venovať každému žiakovy / úprava aury, čakier a odblokovanie problému /


Čo je zmyslom - účeľom - cieľom kurzu
Okamžitá liečba a detoxikácia pod vedením Majstra a učiteľa Reiki
Naladením sa v tele naštartuje silný 21 dňový detoxikačný proces, krorý vyčistí telo, dušu a ducha.


Čo získate na tomto kurze : 

Reiki I.
Schopnosť liečiť seba a každého kto vás požiada o pomoc
Individuálna úprava aury, čakier a odblokovanie problému

Reiki II.

1. Niekoľkonásobne zvýšiť intenzitu a množstvo sprostredkovanej energie a tým aj skrátiť dobu potrebnú na harmonizáciu.
2. Cielene pracovať na úrovni psychickej a emocionálnej.
3. Pôsobiť v čase a priestore. V praxi to znamená, že môžeš sprostredkovať energiu Reiki sebe alebo druhým na ľubovolnú vzdialenosť na Zemi i mimo nej. Môžeš túto energiu vysielať tak v prítomnosti, do budúcnosti, ako aj do minulosti.

Reiki III.

 


Popis kurzu - obsahová náplň

Teoretická časť - vysvetlenie teórie liečenia energ.Reiki
Praktická časť - prakt.ukážky liečenia energiou Reiki
Naladenie na energiu Reiki
Doplňujúce informácie

pohodlné oblečenie, obed

Po dohode : Možná aj idividuálna výučba a naladenie na energ.Reiki - 1 žiak cena dohodou

 

 

Kurz Karuna Ki

 

 

Kurz ušné a telové sviečky

 

 

Kurz čakrové sviečky

 

 

Kurz Cigánske karty na každý deň

 

 

Kurz Kyvadlo ako pomocník v alternatývnej medicíne -  

Práca, diagnostikovanie a odblokovanie problémov pomocou kyvadla 

 

 

Kurz FT - farebná terapia cesta k sebapoznaniu