Regenračné centrum
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Spiritual Response therapy - SRT

 

 

SRT je metóda, ktorá pomáha odstrániť negatívne programy z podvedomia a tým veľmi úspešne lieči psychické aj fyzické ťažkosti, pomáha uvedomiť si pravdivý stav vecí a skutočných ľudských hodnôt. 

Skutočnou príčinou našich problémov sme my sami. Pokiaľ túto príčinu pochopíme a uvedomíme si jej následok, sme na správnej ceste zbaviť sa ich. Opätovne objavíme v sebe radosť zo života, bezprostredné šťastie a lásku.

 

Pomáha aj tam, kde iné metódy nestačia.

 

 

 

 

Aké konkrétne problémy sa dajú pomocou SRT riešiť?


- fyzické a psychické ochorenia, urýchlenie liečby
- traumy a psychické rany z detstva, nedoriešené emócie, pocity zlyhania
- nevysvetliteľný strach, obavy, pocity úzkosti, fóbie rôzneho druhu
- nízke sebavedomie, nedôvera vo vlastné schopnosti, nerozhodnosť
- nechuť do života, depresia, melanchólia, vyčerpanosť a nedostatok energie
- medziľudské vzťahy – rodinné, partnerské a v zamestnaní
- psychosomatické poruchy, bolesti hlavy a chrbtice, nadváha, alergie, ekzémy
- chýbajúci pocit hojnosti a vnútornej rovnováhy

 

Deti a SRT metóda

Deti už od svojho narodenia preberajú od najbližšieho okolia negatívne energie a myšlienky. Bežne sa stáva, že príčina problému dieťaťa nie je iba v ňom samotnom, ale je uložená aj v podvedomí jeho rodiča. Navonok problém, ktorý sa prejavuje ako porucha čítania, môže mať súvis s neúspechom rodiča pri pokuse o dosahovanie neprimeraných cieľov v kariérnej oblasti.

Z tohto dôvodu pre nájdenie a správne pochopenie príčiny daného problému sa odporúča SRT terapia nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov.

SRT dokáže dieťaťu pomôcť pri:


- pocitoch úzkosti a strachu
- poruchách koncentrácie v škole, pri hre
- problémoch pri učení, čítaní, písaní
- hyperaktivite
- agresivite dieťaťa voči okoliu
- uzatváraní sa pred vonkajším svetom

 

SRT a zvieratá


Hlboký smútok a apatiu zvieratkám dokáže spôsobiť strata ich dlhoročného majiteľa či náhla zmena prostredia. Rovnako ťažko sa vyrovnávajú s udalosťami z minulosti, pri ktorých sa k nim ľudia zle chovali a ubližovali im fyzicky alebo psychicky.

Domáci miláčikovia tiež vedia nevedomky prevziať na seba aj stres od svojich majiteľov, čo môže vyvolať únavu, nechutenstvo alebo neočakávané chovanie.

Doprajte svojmu zvieratku SRT terapiu a spríjemnite si vaše spoločné chvíle.

 

SRT pre priestory

Položme si otázku, prečo sa v niektorých domoch cítime tak príjemne a iné nám naháňajú strach alebo nepríjemné pocity?

Dôvodom je fakt, že ľudia trávia vo svojich príbytkoch veľkú časť svojho života a teda sa v nich nahromaďuje aj veľa energie. Jej povaha závisí od toho čo sa v dome odohralo ako aj od druhu emócií, ktoré v dome prevládali.

Traumatické udalosti ako smrť, ťažké choroby, nešťastia, hádky alebo hnev, sú všetko príklady udalostí, ktoré zanechávajú negativitu v priestore.

Metóda Spiritual Response Therapy dokáže účinne očistiť stopy minulosti vo vašom domove a prinavráti do neho pokoj a harmóniu.

 

Výhody metódy SRT:

* kyvadlo pracuje takmer bez Vášho ega = dostávate veľmi presné informácie od VJA      

* značná rýchlosť práce, široký záber, hĺbka čistenia, práca s minulými životmi na Zemi i v iných dimenziách, s paralelnými životmi, súbežnými životmi, budúcimi životmi, palarelným univerzom…        

* očista negatívnych programov vo vedomí, podvedomí, duši a tele, možnosť odhalenia negácií, ktorých si človek nie je vôbec vedomý            

* odstraňovanie prekliatia, prísah a iných komplikovaných blokov         

* blesková práca s diskarnátmi ( privtelené duše a duše v aure), blúdivými dušami, spirituálnymi parazitmi a inými entitami         

* možnosť vyhľadať a odstrániť stovky ďalších negatívnych programov, energií a blokov, ovplyvňujúcich život človeka.    
* pomocou VJA dokážete upravovať vzťahy..    

* pomocou VJA dokážete uzdravovať zvieratá, upravovať ich správanie, zlozvyky...

* Odstraňovanie škodlivých zón - geopatogénne zóny, psychopatogénne zóny, škodlivé vplyvy z okolia, /vykonavané u klienta/.    

* Zdravá výživa a zdravý životný štýl - spôsob stravovania, vhodnosť a správna kombinácia potravín, športovanie, odpočinok, relaxácie, spánok, duchovná čistota ...

 

 

Ceny :

 


Terapia SRT - dospelý          ......      30,- €

Terapia SRT - dieťa             ........   20,- €

  Terapia SRT - zviera              ......  20,- € 

Terapia SRT - priestory 1 izba ......     20,- €

Terapia SRT - na diaľku základná cena .. + 5,- €

 

Ako sa postupuje pri SRT terapii?

SRT je metóda duchovného liečenia, pri ktorej sa napájam na svoje vyššie ja a vyššie ja klienta. Pomocou kyvadla a sústavy cca. 40 tabuliek identifikujem programy, ktoré klientovi spôsobujú duševné a fyzické problémy. Prostredníctvom vyššieho ja dochádza k prečisteniu nevhodných programov a ich náhrade pozitívnymi. Nakoľko pri tejto terapii nie je potrebný môj fyzický kontakt s klientom, terapiu je možné rovnako účinne absolvovať aj na diaľku.

 

Ako dlho trvá SRT terapia a ako sa mám na ňu pripraviť?

Trvanie terapie je u každého klienta individuálne. Obvykle sa pohybuje v rozmedzí 1 až 2 hodín.
Terapia si nevyžaduje zo strany klienta žiadnu prípravu a nenarúša jeho denný program. Vzhľadom na to, že SRT terapie vykonávam na diaľku, klient na terapiu nemusí nikam chodiť.

 

Za ako dlho pocítim účinok SRT terapie?

Veľmi často klienti hovoria o okamžitej úľave, no niekedy sa stane, že sa účinok dostaví až po niekoľkých dňoch. Úľava so sebou prináša pocit kľudu a pohody na duši, upokojenie a uvoľnenie. Klienti obvykle zistia, že sa na mnohé veci odrazu pozerajú inak ako doteraz, mnohé veci ich prestanú trápiť, menia sa ich vzorce správania.

 

Je potrebné SRT terapiu opakovať?

Počet terapií závisí od závažnosti problému, ktorý u klienta riešim. Mnohé problémy sú na seba nabalené ako vrstvy šupky od cibule a po odstránení jednej vrstvy sa zistí, že sa pod ňou nachádza ďalšia. V tomto vychádzam klientovi v ústrety a ponúkam mu po 1.terapii každú ďalšiu SRT terapiu v rámci nasledujúceho mesiaca za polovičnú cenu (SRT dočistenie).

 

Nahrádza metóda SRT klasickú medicínu?

Terapiu SRT nie je možné považovať za náhradu bežnej lekárskej starostlivosti, a preto pri akútnych a závažných ťažkostiach vám odporúčam obrátiť sa najprv priamo na lekára vo vašom okolí.